اسپلیت دیواری Saijo Denki

 

اسپلیت دیواری های برند سایجودنکی تایلند، Saijo Denki

(درصورتی که جداول مربوطه واضح نیستند، بر روی آنها راست کلیک کرده و گزینه Open image in new tab را بزنید.)


1) مدل air turbo A.P.S

 

 

2) مدل intelligen

3) مدل SUP

 

 

 

4) مدل SWG

 

 

 

اشتراک خبر نامه