شیر قطع کن گاز در هنگام زلزله

مقدمه

ایران ، سرزمین چهارفصل و مهد تمدن دنیا ، شریان اصلی ارتباطی شرق و غرب جهان است.این سرزمین ارزشمند است در کنار فرصت هاي بی شمار سرمایه گذاري ، در طول اعصار مختلف با خطرات و بلایاي زیادي مواجه بوده است.یکی از این بلایا ، زلزله است.ساختار زمین شناسی ایران به گونه اي است که بخش هایی از میهن ، بر روي گسل هاي اصلی زلزله واقع شده اند.تقریبا به شنیدن اخبار ناگوار آسیب هاي ناشی از زلزله عادت کرده ایم.گاه این آسیب ها در بعد مالی اهمیت یافته و گاه فراتر از مرز هاي ایران زمین ابعاد بین المللی یافته است.

یکی از مهمترین آسیب هایی که بر اثر زلزله روي می دهد آتش سوزي هایی است که به دنبال این حادثه روي می دهد.بخش عمده اي از این آتش سوزي ها ناشی از شکستگی لوله هاي انتقال گاز ، نشت گاز و به دنبال ایجاد حریق و انفجار است.شکستگی لوله هاي گاز داخل ساختمان امري است بدیهی که امکان جلوگیري از آن وجود ندارد. اما می توان تمهیدي اندیشید تا از نشتی گاز داخل لوله هاي گاز پس از وقوع زلزله جلوگیري نمود.

شیر قطع کن اتوماتیک گاز در حین زلزله، پاسخی است به این نیاز.تجهیزي ایمن ، کاربردي و ضروري  جهت پیشگیري از حادثه اي که زمان آن مشخص نیست.

زلزله و تبعات آن در لوله هاي گاز با رشد و توسعه کشور ، تقاضا براي بهره مندي از گاز ، افزایش یافته است.بنابراین فاصله مصرف کننده ها از مراکز

ارائه کننده خدمات گاز نیز افزایش یافته است.این افزایش تقاضا ، به صورت مستمر رو به رشد است. با وقوع زلزله ، افراد به دنبال خروج از محل بوده و کسی به قطع کردن شیر گاز فکر نمی کنند.و مشکل از همین جا شروع خواهد شد.در صورتی که شدت زلزله زیاد باشد ، لوله هاي گاز داخل ساختمان شکسته شده و با کوچکترین جرقه ، انفجاري مهیب روي می دهد. حتی اگر افراد به فکر قطع کردن شیر ورودي گاز باشند ، تعداد افراد متخصصی که از عهده این امر بر آیند در قیاس با جامعه آماري کشور بسیار اندك خواهد بود.

اصل بر آن است که حادثه خبر نمی کند و باید اصول ایمنی در تمامی شرایط رعایت شود.به عبارت ساده تر :

حادثهلزومابرايدیگراننیست

پس به تجهیزي بیندیشیم که بتواند بخش عمده اي از این معضل را بر طرف نماید.

 

safe T valve

تجهیزي مطمئن ، کارآمد و ایمن با عملکرد اتوماتیک و مطابق با استاندارد هاي روز دنیا و منطبق با استاندارد 10942 ایران.این تجهیز ، با قطع خودکار جریان گاز در حین زلزله ، به صورت اتوماتیک و بدون نیاز به عملگر مغناطیسی و یا الکتریکی ، بخش عمده اي از ملاحظات ایمنی در حین زلزله را مرتفع می کند.

ویژگی ها

  • عملکرد اتوماتیک بدون نیاز به منبع الکتریکی و یا مغناطیسی
  • تشخیص زمین لرزه به صورت خودکار منطبق با استاندارد 10942 ایران و استاندارد هاي روز دنیا.
  • عملکرد مطمئن
  • نصب آسان
  • راه اندازي مجدد بسیار ساده
  • سازگار با محیط ایران
  • عملکرد در دماهاي مختلف
  • بدون نیاز به عملیات نگهداري و تعمیرات

 

safe T valve نصب

این تجهیز بعد از کنتور ورودي گاز و در مسیر ورودي ساختمان نصب می شود.

نصب این تجهیز نیازي به لوله کشی اضافه ندارد.

این محصول بر خلاف مدل هاي مشابه ، قابلیت نصب در هر دو حالت عمودي و افقی را دارد.

 

 

safe T valve ساختار

 

 

سنسور

 


 

شیرسهراهه

 

ساختار شیر سه راهه

 

جنس بدنه از برنج است.

.20 PSI هوابند فشار تا

NPT زانوي 90 درجه

نصب آسان

قابلیت نصب در هر جهت

 

استاندارد ها و گواهی نامه ها

محصول منطبق بر استاندارد 10942 موسسه تحقیقات و استاندارد ایران بوده و داراي گواهی نامه هاي زیر می باشد :

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک خبر نامه