کانال از پیش عایق شده

در چند سال اخير و با ورود نسل جديد كانال هاي پيش عايق شده ، اقدامات مهمي در اين زمينه صورت گرفته است. اين كانال ها ضمن داشتن ضريب انتقال حرارت بسيار پايين، ظاهري زيبا، مطابق با استاندارهاي زيست محيطي ، بدون ايجاد قارچ و كپك و با افزايش سرعت ساخت، صرفه جويي عمده اي در مصرف انرژي ايجاد نموده ، به گونه اي كه در طي يكسال حداقل %20 در مصرف انرژي صرفه جويي ايجاد خواهد شد.

راهنمای نحوه ساخت کانال از پیش عایق شده

توضیحات جامع پیرامون کانال های از پیش عایق شده

مقایسه کانال های از پیش عایق شده با کانال گالوانیزه

 

اشتراک خبر نامه